WTI : وضعیت الگویی امواج الیوت نفت چه می گوید

برای بررسی دقیق وضعیت الگویی از منظر امواج الیوت لازم و لزوم بررسی قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و این که بررسی حرکات میان و بلند مدت این کالای سیاسی برای تشخیص سناریوهای محتمل به تشریح تایم فریم ماهانه پرداخته شده است.

حرکت صعودی در بازه زمانی ماهانه که از ماه آوریل 2020 متولد شده پس از طی گذشت 23 ماه با ایجاد یک سری پنج موجی ایده آل در حالی در محدوده 120 دلار کامل شده است که در محدوده قیمتی 1.618 اکستنشن موج نزولی آغاز شده از ماه اکتبر 2018 تا کف ماه آوریل 2020 ، و از طرفی در محدوده زمانی ماه مارس 2022 تا ژوئن 2022 ، قرار گرفت.

از آنجایی که یک موج به اتمام نمی رسد مگر در تناسبات زمانی و قیمتی مناسب ، این حرکت صعودی آغاز شده دقیقا در محدوده قیمتی و زمانی در حالی تکمیل شده که بعد الگو نیز خود را کامل کرده است.

از منظر مومنتوم که انرژی جنبشی موج را نشان می دهد ، با استفاده از اندیکاتور دی تی اسیلاتور ، چرخش نزولی را در محدوده استاندارد قیمتی و زمانی ایجاد کرده است که این بازگشت در ماه ژوئن مورد تائید واقع شده است.

با این تفاسیر چنین نتیجه گیری می شود که این 5 موجی ایده آل تکامل خود را اعلام کرده و فاز اصلاحی بسته به شرایط بنیادین بازار توسط یکی از الگوهای اصلاحی همچنان ادامه دار است.

 

این اصلاح هنوز به حداقل محدوده قیمتی که تراز 38.2 است یعنی محدوده 80 دلار نرسیده است و محدوده استاندارد زمانی آن ، در بین ماه های دسامبر 2022 تا می سال 2023 قرار دارد.
این عدم تکامل موج اصلاحی نشان از ادامه رکود در بازار نفت دارد.

این تحلیل می تواند راهگشایی باشد که چرخه های طبیعی به عملکرد خود ادامه داده و در صورت عدم ایجاد تنش سیاسی جدیدی در جهان ، روند قیمتی نفت به روند تعادل عرضه و تقاضای خود ادامه دهد.

لازم به ذکر است که رسیدن به محدوده 80 دلار یک اصلاح حداقلی قیمت است. یک اصلاح ایده آل تا محدوده 50 درصد است که در اینجا همگرایی بسیار خوبی با انتهای موج 4 ایجاد کرده است.

 

WTI MN 2022-08-17
 
بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.
اشتراک

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.