بانک چه اسنادی را برای هدف انتقال پول درخواست خواهد کرد؟ چگونه این اسناد را دریافت کنم؟

توافقنامه مشتری (Client Agreement ) را از کابین شخصی در بخش «توافقنامه‌های من با آلپاری» دانلود کرده، چاپ کنید و به بانک ارائه کنید.

توافقنامه مشتری مدرک عمومی می‌باشد. با توجه به بند 1.5 این توافقنامه: واریز وجه و دریافت آن در سایت شرکت آلپاری نشان دهنده تایید این توافقنامه است.

علاوه بر این بانک ممکن است نامه تاییدی این توافقنامه با مهر شرکت درخواست کند. در این صورت برای دریافت نامه تاییدی، از ایمیل ثبت شده در کابین شخصی، درخواست خود را به آدرس بخش پرداخت‌های مشتریان ارسال نمایید.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.