انتقال بانکی به خارج از کشور چقدر طول می کشد؟

زمان و شرایط پرداخت به بانک مشتری بستگی دارد و همچنین از تعداد بانک‌هایی که در زنجیره پرداخت نیز بستگی دارد. معمولا 7-2 کاری طول می‌کشد. در موارد نادر، وقتی پرداخت به بانک کوچکی می باشد، ممکن است تا 10 روز کاری طول بکشد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.